2023-01-11

Od 17 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów wykorzystywania prywatnych pojazdów do celów służbowych. Chodzi o wzrost stawek „kilometrówki” dla samochodów, motocykli i motorowerów używanych przez pracowników, w tym przez urzędników administracji publicznej.

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 5 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Według przepisów rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych za kilometr przebiegu pojazdu nie będą mogły być wyższe niż:

„W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu” – czytamy w rozporządzeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt tzw. kilometrówki pokrywa pracodawca.

W sprawie waloryzacji kilometrówki interweniowali samorządowcy w połowie ubiegłego roku, wskazując że wielu urzędach gmin z obszarami wiejskimi realizacja usług publicznych związanych szczególnie z opieką społeczną, gospodarką komunalną, oświatą, sprawami obywatelskimi, architekturą i inwestycjami odbywa się przy wykorzystywaniu samochodów będących własnością pracowników.

Wyższe stawki będą obowiązywać od 17 stycznia 2023 r.

 

 

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy