2024-04-04

W 2024 r. nie zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia w zakresie obrotu gotówką. Nie wejdą w życie przepisy przewidujące limit gotówkowy dla transakcji z konsumentami i przepisy obniżające do 8000 zł limit obrotu gotówkowego dla transakcji między przedsiębiorcami. 

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) w art. 22 pkt 1 wprowadziła zmniejszenie limitu obrotu gotówkowego dla transakcji pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8000 zł, które miało wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Nowelizacja uchyla ten przepis. Tym samym limit obrotu gotówkowego w 2024 r. pozostanie na obecnym poziomie 15 000 zł.

Ustawodawca zrezygnował także z wprowadzenia w 2024 r. ograniczenia w obrocie gotówkowym w transakcjach z konsumentami. Przypominamy, że art. 18 ustawy Polski Ład przewidywał obowiązek konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczałaby 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. Przepis ten zostanie uchylony i tym samym konsumenci w 2024 r. nadal będą mogli płacić gotówką w przypadku takich transakcji.

Wycofanie się władz z opisanych zmian należy ocenić pozytywnie. Konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku transakcji zawieranych z konsumentami czy dalsze obniżanie limitu gotówkowego dla transakcji między przedsiębiorcami prowadziłoby do komplikacji wielu rodzajów transakcji. W szczególności zmiany byłyby niekorzystne dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Co więcej, uchylone przepisy wymusiłyby na konsumentach zakładanie rachunków bankowych lub zawieranie umów o kartę płatniczą i generowały dla nich dodatkowe koszty transakcyjne.

PODSTAWA PRAWNA

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy