2023-08-09

Nie będzie zmian w limitach płatności gotówką.

W 2024 r. nie będą wprowadzone dalsze ograniczenia w zakresie obrotu gotówką. Nie wejdą w życie przepisy przewidujące limit gotówkowy dla transakcji z konsumentami i przepisy obniżające do 8 000 zł limit obrotu gotówkowego dla transakcji miedzy przedsiębiorcami. Odpowiednie zmiany przepisów zostały opublikowane.

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. „Polski Ład”) w art. 22 pkt 1, wprowadziła zmniejszenie limitu obrotu gotówkowego z 15 000 zł do 8 000 zł, które miało wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Nowelizacja uchyla ten przepis. Tym samym limit obrotu gotówkowego w 2024 r. pozostanie na poziomie 15 000 zł.

Ustawodawca zrezygnował także z wprowadzenia w 2024 r. ograniczenia w obrocie gotówkowym względem konsumentów. Przypominamy, że art. 18 ustawy Polski Ład przewidywał obowiązek konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczałaby 20 000 zł lub równowartość tej kwoty. Przepis ten zostanie uchylony i tym samym konsumenci nadal będą mogli płacić gotówką w przypadku takich transakcji.

PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z 16 czerwca 2023 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – Dz.U. z 2023 r. poz. 1414

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy