2022-09-26

Automatyczne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) w e-US

7 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie MF nowelizujące zasady korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Umożliwia ono automatyczne wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W). Ponadto od 7 września 2022 r. wniosku o wydanie ZAS-W przez e-Urząd Skarbowy nie trzeba opatrywać podpisem lub pieczęcią.

Od 7 września 2022 r. obowiązuje rozporządzenie, na podstawie którego w e-Urzędzie Skarbowym są załatwiane sprawy polegające na wydawaniu generowanych automatycznie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) przez e-Urząd Skarbowy można też składać bez konieczności opatrywania wniosku podpisem lub pieczęcią. Funkcjonalność ta dotyczy wniosków składanych przez uwierzytelnionego użytkownika konta. W przypadku złożenia takiego wniosku przez e-US zaświadczenie jest wydawane automatycznie.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wymagane w wielu sytuacjach biznesowych. Przykładowo, gdy przedsiębiorca ubiega się o otrzymanie kredytu z banku, startuje w przetargu lub chce podpisać umowę leasingu.

Inne zaświadczenia wydawane automatycznie w e-US

W automatyczny sposób są też wydawane zaświadczenia:

- o których mowa w art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna:

Oprac. Ewa Sławińska

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy